Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü - Tarihçe

Müdürlüğümüz , Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait Bölge Müdürlüğümüze tahsisli edilmiş olan binada hizmet vermektedir

Gümrük Müdürlüğü 25.08.1994 tarihli 22032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, 1615 sayılı Gümrük Kanun’un uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin 1 No’lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince 26.12.1994 tarihinden itibaren 1.Sınıf Gümrük Müdürlüğü (Petrol ve Petrol türevleri ürünleri ile kimyevi maddelerin ithal ve ihracı) olarak faaliyetine başlamış halen aşağıda belirtilen yetkiler çerçevesinde Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü adı ile Faaliyetlerine devam etmektedir.
 
Gümrük Müdürlüğümüz , Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait Bölge müdürlüğümüze tahsisli edilmiş olan ve 2010 yılında modernize edilmiş 6 katlı Bölge müdürlüğü hizmet binasının  2 katında hizmet vermektedir.
 

Tarım ve Köy işleri Bakanlığının 01.03.2002 tarihli, 24333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11.02.2002 tarihli, 3878 sayılı yazıları ile Bitkisel Yağlara Mahsus Gıda Kapısı olarak da yetkilendirilmiş,

Ayrıca;
 

♦  Her türlü ithalat, ihracat ve transit işlemlerini yapmaya,

♦♦. Ham petrol ve akaryakıt ihtisas gümrüğü olarak (99 Seri Nolu Güm.Genel Tebliği ile), solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmaya (13.11.2012 resmi gazetede yayınlanan 100 seri Nolu gümrük genel tebliği ile), yetkilidir ve petrokimya ürünleri dalında Türkiye’nin tek yetkili idaresidir.