Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Şube Müdürlerimiz

Şube Müdürlerimiz

 
 
Ahmet ÇETİN
Şube Müdürü
  Hüseyin ÇİFTCİ
Şube Müdü
rü V.
 
 
Mustafa ÜNSAL
Şube Müdürü
  Bekir GÜMÜŞ
 Bilgi İşlem Şube Müdürü
 
                                                                                              
 
Mustafa TİŞKAYA
Şube Müdürü V.
  Mutasım TAŞ
Şube Müdürü V.