Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Şube Müdürlerimiz

 
 
Ahmet ÇETİN
Şube Müdürü
  İsmail TOSUN
Şube Müdü
rü V.
 
 
Mustafa ÜNSAL
Şube Müdürü
  Bekir GÜMÜŞ
 Bilgi İşlem Şube Müdürü
 
                                                                                       
 
Mustafa TİŞKAYA
Şube Müdürü V.
  Mutasım TAŞ
Şube Müdürü V.