TAŞERON İŞÇİLERİN SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

24.12.2017 tarihli 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tebliğinde belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri ile ilgili olarak anılan Tebliğin 13. ve 14. Maddeleri uyarınca 15.03.2018 tarih saat 10:00’da Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında  sözlü sınav gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınava katılacak aşağıda listede isimleri belirtilen kişilere tebliğ olunur.
 

ADI SOYADI
Mustafa AĞIRBAŞ
Turgay ERDOĞAN
Arife ANKARA
Aylin ÜNAL
Ömer KILIÇ
Gökmen KONAK
Fatma UZUNOĞLU
Zennube KİVİSOĞLU
Saime İLTER
Adem İPEK
Fatma SERİN