Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Aday Memur Yetiştirme Eğitimi Başladı.

Bölge Müdürlüğümüzde 20.03.2017-11.05.2017 tarihleri arasında “Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı gerçekleştirilecektir.
 
Program açılışına Bölge Müdür Yardımcılarımız Ali İhsan Merdanoğlu, Alaattin Başak, Orhan Gökkaya ile Personel Müdürümüz Mehmet Zeki Bahar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bölge Müdürümüz Musa Aydemir, memuriyet hayatınızın başlangıcında memurluk ve kuruma ilişkin temel ve hazırlayıcı eğitim alacakları, bundan sonrada kişisel gelişime önem vermeleri  gerektiği belirtilerek kurumun görevinin önemi vurgulanmış, Vatanımıza, Milletimize ve insanlığa faydalı görev yapmaları istenerek, eğitimin hayırlı olması temennisinde bulunmuştur.
 
Otuz sekiz iş günü sürecek eğitimde, İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Eğitimi, Devlet Memurları Mevzuatı, Anayasa ve İnsan Hakları, Anayasa ve İnsan Hakları, Devlet ve Gümrük Teşkilatı, Halkla İlişkiler, İletişim ve Davranış Kuralları,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Milli Güvenlik, Resmi Yazışma ve Dosyalama Kuralları, Bilgi Edinme, Hukukun Temel Kavramları, Kişisel Gelişim, Gümrük Mevzuatı  ve Uygulamaları, Tır Mevzuatı, Transit Rejimi, Ortak Transit Sözleşmesi, Kurum Kültürü, Kurumsal İmajı, Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Ceza Hukuku, Tasfiye Mevzuatı, Risk Analizleri, Mali Mevzuat, Stratejik Yönetim (İç Kontrol), Gümrük Otomasyon Sistemleri, EBYS Eğitimi, Etik Mevzuatı-Mesleki Etik İlkeleri, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Eğitimi ve Ölçme Değerlendirme konularında eğitim verilecektir.