Antrepo Açmave İşletme Konulu Değerlendirme Toplantısı

Bölge Müdürlüğümüzde Antrepo Açma ve İşletme Konulu Değerlendirme Toplantısı
 

Bakanlığımız Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasının yanında bulunan Petkim Ortaokulu Konferans salonunda Antrepo Açma ve İşletme Konulu Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.
İki oturumlu gerçekleşen toplantı da; 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ile antrepo (gümrüksüz satış mağazaları hariç) açma ve işletme iznine ilişkin aranan şart ve niteliklerde ki değişikliklerin konu alındığı toplantı 30.10.2017 tarihinde, akaryakıt antrepolarında uygulanan sayaç sistemine ilişkin toplantı ise 31.10.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.
Değerlendirme Toplantısına Tasfiye Hizmetleri Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Metin, Bölge Müdürümüz Musa Aydemir, Bölge Müdür Yardımcılarımız, Merkez Teşkilatımızdan Uzmanlar, Şube Müdürleri, Gümrük Müdürleri, Bağlantı İdarelerimizden personeller ve Antrepo ve Serbest Bölgeler Şubesinde görevli personel katılmıştır.