Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Bakanlığımız Heyetinden İnceleme Ziyareti

Bakanlığımızca, tescil ve onay işlemlerinin birleştirilmesi, limanların işlem ve işleyişinin yerinde incelenmesi, personelin görüş öneri ve taleplerinin alınması amacıyla Gümrükler Genel Müdürümüz Mustafa Gümüş ve Gümrükler Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Hatipoğlu, Bölge Müdür Vekili Orhan Gökkaya ve ilgili idare amirlerinin katılımıyla İdareler ve limanlar ziyaret edildi.