Bölge Müdürlüğümüz İdare Amirleri Toplantısının On Dördüncüsü Kocaeli’de Yapıldı

Bölge Müdürümüz Musa Aydemir Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız Alaattin Başak, Ali İhsan Merdanoğlu, Ceylan Er, Orhan Gökkaya ve Fethiye Tişkaya başta olmak üzere Şube Müdürleri, Bağlantı Gümrük Müdürleri, Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürleri, Laboratuvar Müdürü ve Tasfiye İşletme Müdürlerinin katılımı ile Bölge Müdürlüğümüz Birimlerinin arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması, işbirliğinin güçlendirilmesi, hedeflerin geliştirilmesi ve koordineli hareket edilmesini sağlamak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda Bölge Müdürümüz Musa Aydemir 2017 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak; İdarelerimizde gerçekleştirilen ithalat-ihracat rakamlarında yükseliş olduğu ancak tahsil edilen Gümrük Vergileri bazında çok daha yüksek oranda artış kaydedildiği, ayrıca kaçak eşya yakalamalarının miktar ve değerinde de artış olduğundan bahisle genel olarak 2017 yılının başarılı bir yıl olarak geçirildiğini belirterek, idare amirleri nezdinde tüm personele katkılarından dolayı teşekkürlerini ifade etmiştir.
Toplantıda ayrıca Gebze Gümrük Müdürü V. İsmail Tosun, Şube Müdürü V. Mutasım Taş ve Şef V. Kadir Çiftçi Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hakkında mevzuat ve işleyişi ile ilgili kapsamlı ve başarılı bir sunum gerçekleştirmişlerdir. Sunum sonunda YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası) işleyişine ilişkin öneriler geliştirilmiştir.