Bölge Müdürlüğümüz İdare Amirleri Toplantısının Onikincisi Kocaeli’de Yapıldı

Bölge Müdürümüz Musa Aydemir Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız Ali İhsan Merdanoğlu, Ceylan Er, Fethiye Tişkaya ve Orhan Gökkaya başta olmak üzere Şube Müdürleri, bağlantı Gümrük Müdürleri, Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürleri, Laboratuvar Müdürü ve Tasfiye İşletme Müdürlerinin katılımı ile Bölge Müdürlüğümüz birimlerinin arasında iletişimin, işbirliğinin arttırılması, hedeflerin geliştirilmesi ile koordineli hareket edilmesini sağlamak amaçlı toplantı gerçekleştirildi.