Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürlüğümüz İdare Amirleri Toplantısının Onuncusu Kocaeli'nde Yapıldı

Bölge Müdürümüz Musa Aydemir Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız Alaattin Başak, Ali İhsan Merdanoğlu, Fethiye Tişkaya ve Orhan Gökkaya başta olmak üzere Şube Müdürleri, bağlantı Gümrük Müdürleri, Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürleri, Tasfiye İşletme Müdürlerinin katılımı ile Bölge Müdürlüğümüz birimlerinin arasında iletişimin, işbirliğinin arttırılması, hedeflerin geliştirilmesi ile koordineli hareket edilmesini sağlamak amaçlı toplantı gerçekleştirildi.