İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nden Bölge Müdürlüğümüze Ziyaret

İstanbul Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanı Sn. Serdar Keskin, Başkan Vekili Sn. Bülent Şentürk, Genel Sekreter Sn. Ziya Akgün, Veznedar Üye Sn. Zeynel Tutar ve gümrük müşaviri Sn. Osman Karatay Bölge Müdürümüz Sn. Musa Aydemir’i makamında ziyaret etti.
 
Ziyarette Gümrük Müşavirleri Derneği yöneticileri tarafından geçici ithalatlarda proje süresince ek süre verilmesi, ihracatta mesai verilmesinde yaşanan sorunlar, personelin mesaiye geliş-gidiş saatlerine uyulmaması nedeniyle yaşanan aksaklıklar, ÖTV teminatlarındaki işlem sürelerinin uzunluğu, beyannamede redresenin uzun sürmesi, OKSB’nin kalkmasından sonra sarı hattaki beyanname sayılarının artması ve limanlardan antrepolara sevklere ilişkin farklı uygulamalar gibi muhtelif konularda talepler belirtilmiştir.
 
Bu konulara ilişkin 02.10.2017 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzde, bölge müdür yardımcıları ve gümrük müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; talepler tek tek değerlendirilerek, geçici ithalatta proje süresine ilişkin belgeler sunulması halinde gereken ek sürenin verileceği, ihracat mesaisinde herhangi bir sorun bulunmadığı, her talep edene mesai verildiği, ancak uygulamada münferit sorunlar var ise ilgili gümrük müdürüne ulaşılması halinde ivedi çözüleceği, ÖTV teminat işlem süresinin uzunluğuna ilişkin olarak, konunun hassasiyetinden ve ilgili diğer kurumlarla birlikte çalışılmasından kaynaklandığı, beyanname redrese süresi, bazı beyannamelerde kalem sayısının fazla olması durumunda her kalemde düzeltme yapılmasından dolayı uzun sürdürdüğü, sadece hatalı yerin düzeltilmesi yönünde sistemsel çalışmaların sürdüğü, OKSB’nin kalkmasından sonra sarı hattaki yoğunluğun, sarı hattaki muayene memurlarının sayısının arttırılarak giderildiği, limanlardan antrepolara sevklerde 02.08.2017 tarih, 40216608-104 sayılı ‘2013/5 Sayılı Genelge Kapsamı Sevk İşlemleriyle İlgili Sistemde Yapılacak İşlemler’ genelgeye istinaden işlem yapıldığı ve yeni uygulanmaya başlayan konteyner takip sistemiyle varsa uygulamada birliğin sağlanacağı, mesai geliş-gidiş konusunun ise 13.09.2017 tarihinde gerçekleştirilen İdari Amirler Toplantısının Toplantı Karar Tutanağının 22. Maddesinde daha önce gündeme alındığı, Bölge Müdürlüğü emriyle idarelerin uyarıldığı bildirilerek, İdari Amirlerden bir kez daha gerekli takibin yapılması istenmiştir.
 
Ayrıca; İdari Amirlerden, mükelleflerle iletişimin açık olması,  idareye hakim olunması ve gerekli çözümlerin bulunması istenilmiştir.