Kocaeli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Protokol Koordinasyon Toplantısı

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 01.12.2017 tarih 300268557 sayılı yazıları eki 25.11.2017 tarihinde Bakanlığımız ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan ‘Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Ülkeye Giriş ve Çıkış İşlemlerinde Görevli Personelin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Protokol’ hükümlerinin sorunsuz bir şekilde uygulanmasını teminen; 08.01.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Makamında Bölge Müdürümüz Musa Aydemir,  Kocaeli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İlhan Özel, Bölge Müdür Yardımcılarımız Ceylan Er ve Fethiye Tişkaya, Bağlantı Müdürlerimiz ve Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlerinin katılımı ile toplantı düzenlenmiştir.
Toplantıda Protokolün uygulanmasında herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtilerek, söz konusu protokolün uygulanmasına ilişkin alınması gereken tedbirler, düzenlenmesi gereken bir husus olup olmadığı değerlendirilmiş ve ileride karşılaşılabilecek sorunlarda iletişim kanallarının açık tutulmasının yararlı olacağı belirtilmiştir.
Katılımcılar toplantı sonunda hatıra fotoğrafı çekilmişlerdir.