Taşeron Sınav Sonuç Duyurusu

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına geçişlerine ilişkin sınav 15.03.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binasında gerçekleştirilmiş olup sınav sonucunda aşağıda isimleri yazılı 11 aday başarılı olmuştur.
 
Bu ilan tebligat yerine geçecek olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 
 

S.N. ADI SOYADI   SINAV SONUCU
1 Adem İPEK   BAŞARILI
2 Arife ANKARA   BAŞARILI
3 Aylin ÜNAL   BAŞARILI
4 Fatma UZUNOĞLU   BAŞARILI
5 Fatma SERİN   BAŞARILI
6 Gökmen KONAK   BAŞARILI
7 Mustafa AĞIRBAŞ   BAŞARILI
8 Ömer KILIÇ   BAŞARILI
9 Saime İLTER   BAŞARILI
10 Turgay ERDOĞAN   BAŞARILI
11 Zennube KİVİSOĞLU   BAŞARILI